Tối giản
Tata
1. Text

Quản lý các file, văn bản, hình ảnh

2. Data

Truy vấn dữ liệu, đồ thị hóa ...

3. Cloud

Self host web server giúp triển khai nhanh

greenapp
Tata Concept

Tata Concept hiện thực lại những ứng dụng đã tồn tại trên cơ sở tối giản hóa. Tận dụng lại những cơ sở hạ tầng đã có mà không cần nâng cấp thêm. Ngoài ra còn thực hiện ứng dụng "Xanh" nhằm tiết kiệm chi phí, năng lượng và tài nguyên.

Why Choose Tata
Trên 10 năm kinh nghiệm

Có thể giải quyết được nhiều vấn đề dựa trên nhiều lần thử và sai, nên có thể giúp tiết kiệm được thời gian thử nghiệm tính năng mới

Hỗ trợ lâu dài

Đối với khách hàng cam kết hỗ trợ lâu dài, mong muốn đồng hàng trên nhiều dự án

Ứng dụng đa dạng

Có nhiều tính năng đã ứng dụng thực tiễn giúp giảm bớt thời gian thử nghiệm