Tata là gì?

Đã có bạn hỏi Tata là gì?
Tata chỉ đang đi làm lại các ứng dụng đã tồn tại trên cơ sở tối giản hóa
Nếu như các bạn đã biết các phiên bản trên .Net các phiên bản mới thường rất nặng và muốn chạy nó thì cần cài đặt nhiều thứ
Đúng vậy phải cài nhiều thứ
Tata thử sức ở chỗ chỉ cần một cái ứng dụng này thôi là làm dc hết
Tata thử kết hợp các yếu tố như đơn giản, gọn, và đa tính năng và bắt đầu thiết kế lại
Và Tata có thể Demo được rất nhiều thứ chỉ với 1 phần mềm duy nhất này
Quản lý file => Tata
Chat=> Tata
Send mail=> Tata
Webserver =>Tata
Data Query =>Tata
Tích hợp các API của nhiều công cụ khác vào Function để có thể chạy theo kịch bản trên Tata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *